Internistische kennis

Interne diergeneeskunde of inwendige diergeneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (= herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Deze omvatten nierziekten, allergische aandoeningen, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, stofwisselingsstoornissen, kanker, ziekten die met hormonen te maken hebben, enzovoorts. Het is een heel breed vakgebied. Binnen de humane geneeskunde is dit brede vakgebied opgedeeld in meerdere specialismen die ieder een klein deel van de interne geneeskunde bestrijken. Ook in de diergeneeskunde is een onderverdeling gemaakt binnen het specialisme van het internist zijn. Het moge duidelijk zijn dat werken in een teamverband heel belangrijk is om ieders specifieke kennis optimaal te kunnen benutten en samen te laten vloeien voor die ene patiënt.

De interessante basis van het werken als internist blijft altijd de holistische benadering van de patiënt. Je moet altijd naar de gehele patiënt en naar het totale ziektebeeld kijken om achter dat ene orgaansysteem te komen dat niet optimaal functioneert. Dit gegeven maakt de interne diergeneeskunde interessant, veelomvattend en de basis van alles waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Iedere patiënt triggert onze internistische kennis. Internisten werken altijd in teamverband binnen de muren van een ziekenhuis. Binnen het team onderscheidt men zich onderling door middel van specifieke belangstelling voor een of meer van de deelgebieden van de interne geneeskunde.

Volgens hetzelfde principe werken de 4 dierenartsen van het team van Dierenkliniek Zuiderkaag. Elk diepen wij enkele deelgebieden van de interne diergeneeskunde uit door post-academisch onderwijs. Daarnaast beschikken wij binnen het team over ruime ervaringsdeskundigheid. Door deze componenten met elkaar te combineren als een team kunnen wij iedere internistische patiënt met kennis en ervaring tegemoet treden. Het stellen van een diagnose bij klachten is vaak een hele puzzel. Hierbij vormen het verhaal van de patiënt en de cliënt en het lichamelijk onderzoek de belangrijkste aanknopingspunten. Dieren kunnen niet praten wordt vaak gezegd. Maar iedere individuele patiënt vertelt voor een goed ‘luisteraar’ en observator een duidelijk verhaal. Dit samen met het verhaal van de baasjes moet ons stapje voor stapje dichter bij de diagnose brengen.
Soms zijn ook meer ingewikkelde onderzoeken nodig om achter de oorzaak van de klachten van de patiënt te komen. Bloed- en urineonderzoek zijn een belangrijk hulpmiddel om de diagnose te stellen. Bij verdenking op een aandoening van de buikorganen wordt bijvoorbeeld een echo of een röntgenfoto gemaakt en bij het vermoeden van een long- en/of hartaandoening staan dezelfde diagnostische hulpmiddelen tot onze beschikking. Hiertoe beschikken wij bij Dierenkliniek Zuiderkaag over de nieuwste echo- en röntgenapparatuur. In de behandeling van ziekten kan voor medicatie, chirurgie, dieetvoeding of een combinatie van deze dingen gekozen worden, uiteraard afhankelijk van de gediagnostiseerde ziekte. Een humaan internist opereert nooit. Daarin verschilt het werk van een humaan arts sterk van dat van een dierenarts. Een dierenarts opereert wel, hetgeen het te bewandelen traject snel en effectief maakt met vooral korte therapeutische lijnen. Bij Dierenkliniek Zuiderkaag staat een deskundig chirurgisch team dag en nacht voor u klaar.

Bij de preventie (het voorkomen) van ziekten van de inwendige organen hebben wij als dierenartsen een voorlichtende taak. Hierbij kunnen wij kiezen voor het voorschrijven van medicatie, in de wetenschap dat een vastgesteld gezondheidsprobleem kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe aandoeningen. Daarnaast kunnen preventieve middelen voorgeschreven worden, zoals goede voeding, voedingssupplementen en antiparasitica. Wij staan steeds bereid om u de beste adviezen te geven.

Voor een nadere uitwerking van de diverse aandachtsgebieden van de interne diergeneeskunde verwijzen wij u graag naar de diverse hoofdstukken op deze website.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring