Echografie

In de huidige diergeneeskunde kunnen we steeds meer gebruik maken van moderne diagnostische technieken. Een daarvan is de echografie. Sinds kort zijn wij in het bezit van een MyLab30 echo apparaat met kleurendoppler. Wij zijn er bijzonder trots op dat wij u deze schitterende techniek met alle denkbare mogelijkheden aan kunnen bieden. De kleurendoppler maakt het mogelijk om ook bloedstromen goed in beeld te brengen, essentieel bij een goede beeldvorming van onder andere het hart, tumoren en bloedvatafwijkingen. De MyLab30 is een weergaloos mooi echo apparaat, waarvan wij menen dat hij precies in onze klinische omgeving past. Wij streven immers steeds weer naar de best mogelijke diagnostiek voor de patiënten die bij ons binnen komen. De MyLab30 maakt het mogelijk om de perfecte echo diagnostiek te leveren, iets waar patiënt en cliënt recht op hebben, iets wat levens kan redden.

Praktisch
Als uw hond of kat een afspraak heeft voor het maken van een echo gaat dat meestal als volgt. We vragen of u het dier van te voren wilt laten vasten en niet wilt laten plassen. We gaan naar onze speciaal daarvoor ingerichte ruimte, waar het reeds verduisterd is en waar spotjes voor een optimale verlichting zorgen, zodat goede beeldvorming mogelijk is. Het dier hoeft niet onder narcose; het wordt op tafel op een speciaal kussen gelegd, u als eigenaar kunt daar gewoon bij aanwezig zijn. Allereerst scheren we dan de plek waar we een echo van willen maken; tussen de haren zit namelijk lucht en dat verstoort onze beelden. Dan wordt er gel aangebracht om goed contact te maken tussen de huid en de sonde. Het baasje zit bij het kopje en een assistent(e) helpt het dier vasthouden. Meestal geven de dieren zich vlot over en blijven rustig liggen, het doet namelijk totaal geen pijn. Het enige dat we nu nodig hebben is wat geduld, het zorgvuldig in beeld brengen van een buik bijvoorbeeld kan wel enige tijd in beslag nemen. Nadien halen we de gel eraf en kan het dier weer van tafel. Soms zijn er wat berekeningen nodig, of moeten er formulieren ingevuld worden. Alle bevindingen worden zorgvuldig in de patiëntenkaart bijgehouden, zodat we bij een eventuele latere echo’s de waardes en beelden kunnen vergelijken. Onze prachtige MyLab30 maakt het ook mogelijk om alle beelden te bewaren op een harde schijf.

Techniek
Een echobeeld wordt gevormd uit terugkaatsende geluidsgolven. Het apparaat zendt geluidsgolven uit, deze worden in de weefsels terug gekaatst en door onze sonde weer opgevangen, de computer maakt hier een beeld van. Met deze techniek kun je zachte weefsels, zoals de organen, uitstekend in beeld brengen. Geluidsgolven kunnen niet goed door luchthoudende weefsels (zoals de longen) en botweefsel dringen, hiervan kunnen we dus geen echo maken. Ook wanneer er veel gas in de darmen zit, levert dat problemen op bij het maken van een echo van de buik. De geluidsgolven dringen immers niet goed door dit luchthoudende weefsel, daarom is het belangrijk om uw dier te laten vasten voor het maken van een buikecho. Daarnaast is het handig om de blaas als herkenningspunt te hebben, omdat het een kenmerkende structuur is in het echobeeld, hetgeen belangrijk is voor de plaatsbepaling van eventuele afwijkingen. Laat uw dier dus niet voor het maken van de echo nog even gauw plassen, een gevulde blaas is belangrijk. Het is duidelijk dat dit zeker geldt voor diagnostiek van blaasproblemen en diagnostiek van de vrouwelijke voortplantingsorganen. We kunnen op ons echoapparaat met verschillende geluidsfrequenties werken. Dit zijn zeer hoge frequenties, niet hoorbaar met het menselijk oor. Hoe hoger de frequentie van het geluid, hoe gedetailleerder het beeld, maar het doordringende vermogen is kleiner. Deze frequenties zijn dus heel geschikt voor het maken van echo’s bij een kat of een kleine hond. Wil je dieper komen dan heb je een wat lagere frequentie nodig. Dit gebruik je bij de wat grotere honden. Het nadeel is dat het beeld iets onduidelijker wordt. Met een echo kun je goed de structuur van organen in beeld brengen, je kunt als het ware in het orgaan kijken. Dit levert bij bepaalde indicaties en groot voordeel op ten opzichte van de röntgenfoto. Een röntgenfoto is een diagnostische momentopname, bij een echo kun je de bewegingen live volgen. Hiermee willen we overigens niets af doen aan röntgendiagnostiek, een onmisbare diagnostiek.


Echo van de buik
Er zijn meerdere indicaties voor het maken van een echo van de buik. Een echo van een drachtige hond of kat is een van de indicaties. Dit betreft soms een pretecho, maar soms is het essentieel om een dergelijke echo te maken om te kijken of de vruchten zich wel goed ontwikkelen en of de hartjes kloppen: of er leven is. Vanaf ongeveer vier weken na de dekking kun je dit al zien op een echo, terwijl je op een röntgenfoto nog helemaal niets kunt zien. De foetussen zijn dan nog heel klein, maar je kunt de hartjes al zien kloppen en je ziet de afzonderlijke vruchtblaasjes. Wij kunnen ook in alle stadia van de dracht metingen doen van de omvang van de vruchten, waarmee we het stadium van de dracht kunnen bepalen en de ontwikkeling kunnen beoordelen.
Als wij het lichamelijk onderzoek van een dier een dikte in de buik aantreffen kunnen we dit met een echo in beeld brengen. De dikte kan worden gemeten en de structuur ervan kan in beeld worden gebracht. Helaas kan je met de echo bijna nooit een definitieve diagnose stellen. Een van de mogelijkheden om dit wel te doen is het nemen van een biopt onder echobegeleiding. Een andere mogelijkheid is een kijkoperatie. Een en ander zal altijd in overleg met de eigenaar plaatsvinden. Verder kunnen met een echo alle organen in beeld worden gebracht, afwijkingen in grootte, ligging en/of structuur kunnen worden opgemerkt. Sommige vreemde voorwerpen kunnen met de echo in beeld gebracht worden. Deze komen nogal eens voor in het maagdarmkanaal, maar denk ook aan stenen in de blaas of de urinewegen. Overigens is ook de röntgenfoto vaak een prima methode om een vreemd voorwerp in beeld te brengen.

Echo van het hart
Het hart kan heel mooi in beeld worden gebracht met een echo. Het dier moet daarvoor in zijligging liggen op een speciale tafel met een gat aan de onderkant. Bij de oksel wordt het dier geschoren en als het dier dan in positie ligt kan de echograaf via het gat met de echokop het hart in beeld brengen. De reden waarom het dier op zijn zij moet liggen is dat de longen wat aan de kant gedrukt worden en je net via dit luikje het hart in beeld kan brengen zonder de storende invloed van al het gas in de longen. Op deze manier kun je de vier kamers van het hart in beeld brengen, de spierwanddiktes meten, en zien of er veranderingen zijn. In het hart bevinden zich op meerdere plaatsen kleppen, deze kleppen kunnen lekken. Met een kleurendoppler kun je deze ‘lekkage’ in beeld brengen. Deze speciale techniek kleurt als het ware de bloedstroom en zodoende kun je terugvloei in beeld brengen. Deze techniek is op de meeste echoapparaten niet mogelijk. Onze MyLab30 is hier echter wel toe in staat zoals we al eerder schreven en wij zijn er bijzonder trots op dat wij u deze onderzoeksmethode aan kunnen bieden. Tevens kunnen bloedsnelheden gemeten worden, hetgeen dan weer belangrijk is bij vernauwingen van het vaatstelsel. Overige echomogelijkheden Naast het hart en de buik zijn er nog enkele andere toepassingen die minder frequent worden toegepast. Er kan bijvoorbeeld een echo gemaakt worden van de oogbol om in en achter het oog te kijken. Elke dikte/abces kan met de echo bekeken worden op zoek naar een vreemd voorwerp als mogelijke oorzaak van het probleem. De testikels kunnen bekeken worden bij niet gecastreerde reuen. De halsstreek kan in beeld gebracht worden, daar bevinden zich de schildklieren, lymfeknopen, speekselklieren, luchtpijp, belangrijke bloedvaten, slokdarm, enzovoorts.

Specialisten
Wij bij dierenkliniek Zuiderkaag gebruiken onze echo voor diagnostische doeleinden en we doen dit met grote regelmaat. Derhalve kunnen wij een grote deskundigheid op dit gebied aanbieden. Wanneer wij incidenteel onze bevindingen niet vertrouwen, er geen zekerheid over hebben, zullen wij u doorsturen naar een echo specialist. Gelukkig kunt u meestal in uw vertrouwde Dierenkliniek Zuiderkaag blijven. Ook kunnen wij met ons prachtige MyLab30 echo apparaat een digitale opname maken van onze bevindingen en deze voor beoordeling opsturen naar een specialist. Wij zullen te allen tijde voor de beste diagnostiek voor uw dier kiezen.

Zie hieronder enkele voorbeelden van echofoto's...

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring