Spoed

Wij hebben een goede en prettige samenwerking met Dierenkliniek Stad en Land Alkmaar. Als u ons nummer belt: 0224-218997, hoort u welke kliniek op dat moment bereikbaar is binnen dit dienstverband. Wij wensen u veel sterkte, want je belt niet voor niks het spoednummer, dan is er altijd iets ernstigs aan de hand.

Wacht bij twijfel niet af, maar bel direct en vraag of het nodig is dat u langskomt.

Het is dus belangrijk om direct te bellen, indien u vermoedt dat het om een spoedgeval gaat! Het kan het leven van uw diertje redden…

Wij hebben geprobeerd een lijst van spoedgevallen voor u te formuleren. Het kan nooit zo zijn dat we hierin volledig zijn, maar het geeft u misschien precies dat houvast dat u nodig heeft.

Een spoedgeval, wat is dat?
Wij adviseren u om direct te bellen bij:

Aanrijdingen
Gevolgen van aanrijdingen kunnen zeer divers zijn. Er kan o.a. sufheid, benauwdheid, inwendig letsel en pijn optreden. Het is na elke aanrijding belangrijk dat u onmiddellijk contact opneemt! 

Acute allergische reactie
Kan bijvoorbeeld ontstaan door een insectenbeet, maar ook door overgevoeligheid voor omgevingscomponenten en ook na een enting (gelukkig niet vaak). Het kan zich uiten in bulten in de huid, zwelling van de kop en zelfs in ernstige, soms levensbedreigende, benauwdheid.

Benauwdheid
Dit is altijd een reden voor onmiddellijke actie! Bel ons, aarzel niet! Benauwdheid leidt tot zuurstof tekorten in het lichaam en daardoor kan orgaanschade optreden en kan uw dier sterven, wanneer er niet op tijd ingegrepen wordt.

Bloedingen
Je kunt bloedingen onderverdelen in kleine, ongevaarlijke bloedingen en in grote, levensgevaarlijke slagaderlijke bloedingen. Snel proberen de bloeding te stoppen of af te dekken met een goed verband en ons bellen: haast is hierbij altijd geboden anders kan uw dier dood bloeden. Wees alert op afwijkend gedrag van uw dier in deze situatie! Wij hebben één keer meegemaakt dat een hond een slagaderlijke bloeding in zijn poot had. Hij zat onophoudelijk te likken op de plek van de bloeding en de eigenaar had niets in de gaten, totdat er iemand langskwam die het gedrag van de hond waarnam en het vreemd vond. Bij het weghalen van de kop van de plek van likken, spoot het bloed in de rondte. Bij aankomst op de kliniek hebben wij het dier snel gestabiliseerd en onder narcose gelegd om de bloeding te stoppen en de wond te hechten. Bij het onder narcose gaan braakte het dier vele liters bloed. Hij heeft het gehaald.

Brandwonden
Het is belangrijk om een brandwond direct koud af te spoelen! Houd de brandwond minstens 10 minuten onder koud stromend water en kom daarna zo snel mogelijk naar de kliniek voor hulp.   

Epilepsieaanval die niet meer stopt
Dit noemen we een Status Epilepticus. Deze aanval is zeer vermoeiend voor de patiënt en kan zelfs levensbedreigend zijn (zie ook epilepsie bij de hond).

Fracturen
Fracturen zijn botbreuken. Er zijn vele botten die kunnen breken. Een botbreuk is te allen tijde iets dat onmiddellijke aandacht verdient. Botbreuken die heel ernstig zijn kunnen als complicatie een embolie veroorzaken die dodelijk kan zijn. Verder zijn open fracturen, fracturen waarbij een stuk bot door de huid steekt, gevaarlijk. Het is belangrijk dat een dergelijke uitstekende botpunt onmiddellijk afgedekt wordt door een deskundige. Er kan anders een zeer gevaarlijke botontsteking ontstaan die het uiteindelijke genezingsproces in gevaar kan brengen en zelfs, indien het om een pootfractuur gaat, tot pootamputatie leidt. Tenslotte gaat een fractuur c.q. botbreuk vaak gepaard met heel veel pijn, waardoor uw dier in een pijnshock kan raken. Ook dit kan levensbedreigende vormen aannemen. Samengevat: een breuk is altijd een spoedgeval die onmiddellijke aandacht vraagt van ons diergeneeskundig team.

Geboorte die stagneert
Zie voor een uitgebreide handleiding onder voortplanting.

Hartproblemen
Uit zich in benauwdheid, kortademigheid, zachte, krachteloze hoest, vermindering van het uithoudingsvermogen en verandering van de tongkleur, van roze naar cyanotisch (blauwachtig: duidt op zuurstofgebrek in het bloed). Een hartprobleem wordt in eerste instantie door een dier opgevangen. Vaak weet de eigenaar dan niet eens dat het dier een hartprobleem heeft. Op een bepaald moment kan een hart gaan decompenseren, zoals we dat noemen. Dit wil zeggen: het hart kan de problemen niet meer opvangen en de circulatie (bloedsomloop) zal verstoord raken. Onmiddellijke actie is noodzakelijk!

Maagtorsie
Dit is een ZEER spoedeisende situatie! De maag van uw dier draait en uw dier wordt dikker door gasophopingen in de maag. De maag draait bij een torsie om zijn slokdarm- en darmaansluiting heen, waardoor er eigenlijk aan de voorzijde en aan de achterzijde van de maag een obstructie onstaat. Uw dier zal wel de braak bewegingen maken, maar niet kúnnen braken, omdat er geen passage meer is van de maag naar buiten. Het oplopen van uw dier kunt u zien aan het boller worden van de borstholte en de buik, achter de ribboog. Dieren met een maagtorsie kunnen uitsluitend gered worden van de dood door razendsnel handelen van uzelf en uw diergeneeskundig team! Wanneer u merkt dat uw dier loos braakt c.q. kokhalst, dikker wordt en of speekselt, onmiddellijk bellen en komen. Probeer altijd te bellen zodat wij uw komst kunnen voorbereiden. Elke minuut telt. Ter voorkoming van dit probleem is het belangrijk dat u uw hond niet vlak na het eten druk laat spelen of uitlaat. Conclusie: geen moment aarzelen, dag en nacht: actie is geboden.

Ogen. Oogbol uit de oogkas bij kortschedelige dieren
Beschadigingen van het oog, waarbij vooral alert gereageerd moet worden wanneer er sprake is van een oogbolperforatie of een vreemd voorwerp in het oog (doorn). Ook na een kattenkrab bijvoorbeeld moet snel gehandeld worden.

Oververhitting (hyperthermie)
Komt vrijwel uitsluitend in de zomer voor op dagen dat het warm is. Wij worden geconfronteerd met dieren die in een auto gezeten hebben op een warme dag of te lang hebben gelopen op een warme dag zonder drinkmogelijkheden onderweg. We zien dit probleem ook regelmatig bij bepaalde rassen, zoals de Engelse Bulldog. Iedere eigenaar zou een digitale thermometer in huis moeten hebben (verkrijgbaar bij Dierenkliniek Zuiderkaag) om bij twijfel de lichaamstemperatuur van het dier te meten. Bij een lichaamstemperatuur boven de 39 graden Celcius dient u onmiddellijk ons te bellen en ondertussen uw dier af te koelen met ijskoude natte doeken (of afspuiten met de tuinslang). Verder uw dier onmiddellijk uit de zon, in de schaduw of binnen in een koele ruimte. U merkt bij oververhitting dat uw dier zal hijgen (erger dan u gewend bent bij warm weer), gedesoriënteerd kan raken (omvallen), niet meer zal willen lopen en heel warm aanvoelt.

Plaskater
Een plaskater is een kater die zijn urine niet meer kwijt kan omdat zijn plasbuis verstopt zit met kleine stukjes blaasgruis (kleine kristalletjes die ontstaan vanwege een natuurlijke aanleg, een ontsteking, verkeerde voeding en/of te weinig drinken). Het is duidelijk dat een dier in onmiddellijk levensgevaar is wanneer hij niet meer van zijn urine af kan komen. Urine zit vol met afvalstoffen van het lichaam en bij ophoping in de blaas zal uw kater zichzelf langzaam vergiftigen. In een vergevorderd stadium (soms al binnen 12-24 uur) kan uw dier sterven aan deze aandoening door zelfvergiftiging en/of blaasscheuring. Te lang afwachten kan bij dit probleem ook blijvende nierschade opleveren omdat er druk op de nieren ontstaat vanuit de blaas. De plaskater zal opvallend veel naar de bak of naar buiten gaan en daarbij steeds de plashouding aannemen. Er komt echter niets of heel weinig (een paar druppeltjes). Hij zal ook veel aan de achterzijde likken. In een gevorderd stadium kan uw dier misselijk worden en gaan braken (vergiftiging) en heel apathisch worden (sloom, hersenverschijnselen door de gifstoffen in zijn bloed). Het is een bijzonder vervelend, gevaarlijk en zeer pijnlijk probleem voor uw diertje.
Sommige mensen denken dat hun diertje niet kan poepen en wachten het even af. Dit is levensgevaarlijk voor uw kater. Bij de geringste twijfel: altijd meteen bellen.

Vergiftigingen
Altijd gelijk bellen, ook bij twijfel! Probeer te allen tijde te achterhalen wat uw dier precies gegeten of gedronken heeft en hoeveel. Verpakking indien mogelijk meenemen.

Verlammingen
Acute verlammingen vereisen snel handelen. Vaak ontstaan acute verlammingen door druk op het zenuwweefsel, bijvoorbeeld na een bloeding. Door snel te handelen kunnen wij proberen te voorkomen dat er blijvende schade aan het zenuwweefsel optreedt. Wanneer er niet snel genoeg ingegrepen wordt, kan de schade onherstelbaar zijn.

Verwondingen
Verwondingen die geen ernstig bloedverlies geven en geen grote schade hebben veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld het blootliggen van organen, zijn veelal geen spoedgevallen die binnen een uur hulp nodig hebben. Bel wel altijd op, zodat de dienstdoende arts de schade in kan schatten. Wacht zeker geen dagen, een ‘frisse’ wond (binnen 5-6 uur) is makkelijker te hechten dan een wond die al wat ouder is. Beide zijn echter goed te herstellen, de oudere wond vraagt alleen meer tijd.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring