Titerbepaling (Vaccicheck)

Het mogelijk om bij ons een titerbepaling te laten uitvoeren bij je hond. De vaccicheck is bij ons mogelijk een maand nadat de pup de eerste drie puppy entingen heeft gehad. Hiervoor gebruiken we de Vaccicheck. De Vaccicheck is een test waarmee we in het bloed kunnen bepalen of er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn tegen drie belangrijke ziekten waar we tegen vaccineren. We kunnen testen op besmettelijke leverziekte (ICH), parvovirose (CPV) en hondenziekte (CDV).

Vaccinatieschema
Het gebruikelijke vaccinatieschema voor de hond:

Leeftijd

Vaccinatie

6 weken

Hondenziekte en Parvo

9 weken

Parvo en Lepto (ziekte van Weil)

12 weken

Grote cocktail (Parvo, Hondenziekte, Besmettelijke leverziekte en Lepto (ziekte van Weil))

1 jaar

Grote cocktail (Parvo, Hondenziekte, Besmettelijke leverziekte en Lepto (ziekte van Weil))

2 jaar

Lepto

3 jaar

Lepto

4 jaar

Grote cocktail (Parvo, Hondenziekte, Leverziekte en Lepto (ziekte van Weil))

Vervolgens steeds 2 jaar Lepto en het jaar daarop weer de grote cocktail.

Voor honden die naar plaatsen gaan waar veel honden bij elkaar komen (hondenschool, pensions) is aan te raden dat ze ook gevaccineerd worden tegen kennelhoest. Sommige pensions stellen dit verplicht, informeer hier dus goed naar.

Een hond die naar het buitenland gaat moet gevaccineerd zijn tegen rabiës, minstens 21 dagen van tevoren. Sommige landen stellen nog meer eisen. Kijk hiervoor op de site: www.licg.nl

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot vaccinatie
Uit nieuw onderzoek is gebleken dat de bescherming na vaccinatie tegen hondenziekte, parvovirus en besmettelijke leverziekte bij sommige honden langer aanhoudt dan drie jaar. Wanneer uit de titerbepaling blijkt dat er nog voldoende afweerstoffen in het bloed aanwezig zijn, hoeft het dier niet gevaccineerd te worden tegen deze ziektes. We kunnen echter niet testen of de hond voldoende beschermd is tegen leptospirose en kennelhoest. Hiertegen moet eventueel dus nog wel gevaccineerd worden.

De titerbepaling kan ook worden gedaan bij pups, om het juiste tijdstip te bepalen voor de vaccinatie. Puppies krijgen via de biest (de eerste moedermelk) afweerstoffen van de moeder mee. Op het moment dat de afweerstoffen in het bloed van de pup nog hoog genoeg zijn, heeft het geen zin om te vaccineren. Beter is het dan om na een aantal weken nogmaals een titerbepaling uit te laten voeren. Op deze wijze kan precies bepaald worden, wanneer het juiste moment is om de pup te vaccineren.

Wanneer kan de Vaccicheck worden ingezet:

- De hond, waarvan de eigenaar de hond wel goed beschermd wil hebben maar onnodige vaccinatie wil voorkomen.
- De hond die een overgevoeligheidsreactie heeft laten zien op een eerdere vaccinatie (allergische reactie).
- De hond die een onbekende voorgeschiedenis heeft.
- De hond die ziek is of bijvoorbeeld een auto-immuunziekte heeft.

Hoe gaat de titerbepaling in zijn werk?
U kunt bij ons een afspraak maken voor een titerbepaling. Net als bij een vaccinatieconsult zullen wij uw dier lichamelijk onderzoeken en desgewenst vaccineren tegen lepto/kennelhoest/rabiës. Voor de titerbepaling zullen wij bloed afnemen uit de poot, waar mogelijk zonder scheren (enkele druppels bloed zijn voldoende).

Hiervoor kunt u een afspraak maken. U wordt dan uitgenodigd om langs te komen voor het lichamelijk onderzoek, de bloedafname voor de titerbepaling en eventueel de vaccinatie tegen kennelhoest/lepto/rabiës.

Vergeet het paspoort van uw dier niet mee te nemen! Afhankelijk van de uitslag tekenen we het paspoort af voor max. 3 jaar.

Jaarlijkse gezondheidscheck!!
Het blijft belangrijk om jaarlijks een gezondheidscheck bij uw dieren te laten uitvoeren. Ook als er na de titerbepaling blijkt dat uw hond nog voor meerdere jaren antistoffen blijkt te hebben. Door jaarlijks op controle te komen, kunnen in een vroeger stadium ziektes ontdekt worden. Hierop kan dan meteen worden ingespeeld. Daarom zult u jaarlijks een herinnering krijgen om op controle te komen voor een gezondheidscheck.

Ziekte van Weil
Het blijft belangrijk om sowieso elk jaar langs te komen om de jaarlijkse ziekte van Weil vaccinatie te komen halen. Sinds de vaccicheck in opkomst is zien we ook meer ziektegevallen met de ziekte van Weil, ook bij pups. Mensen kiezen er namelijk voor om ook deze enting niet te geven. We raden echt aan om tegen deze nare ziekte te vaccineren.

Vaccicheck bij de kat
Vaccicheck bij de kat is bij ons niet mogelijk.

Wat zijn de kosten van een titerbepaling?
De titerbepaling kost € 75.- incl. lichamelijk onderzoek en excl. vaccinaties.

 

 

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring