Doofheid

 

 

Waarom wordt een doofheidsonderzoek uitgevoerd?
* Op verzoek van een eigenaar die vermoedt dat zijn of haar dier aan één of beide oren doof is.
* Op verzoek van de fokker of rasvereniging. Bij bepaalde dieren is er een verhoogde kans op aangeboren doofheid. Dit zijn raskatten met een hoofdzakelijk witte vacht.

Wat houdt het onderzoek in?
Omdat doofheid verschillende oorzaken kan hebben bestaat het onderzoek uit twee delen.
1. Allereerst worden de gehoorgang en het trommelvlies grondig geïnspecteerd met een otoscoop om uit te sluiten dat de eventuele doofheid veroorzaakt wordt door een zeer vuile en/of ontstoken gehoorgang of een kapot trommelvlies.
2. Daarna wordt met speciale apparatuur het gehoorzenuwstelsel getest, het zogenaamde Brainstem Auditory Evoked Response onderzoek (BAER-onderzoek). Om storing op de apparatuur door kauwspieren uit te sluiten krijgt het dier voor het onderzoek een klein roesje. Het onderzoek zelf is pijnloos.
De resultaten van de test worden vastgelegd in een officieel onderzoeksrapport "Cochleaire doofheid".

Ik wil een gehoortest voor mijn kat:
Uw kat moet minimaal 6 weken oud zijn en moet een chip hebben. Wij kunnen een afspraak voor u maken in Zeist bij Nico Dijkshoorn die bevoegd is om de BEAR-test af te nemen. U kunt ook zelf een afspraak maken: 030-6954264. Indien de kat een stamboom heeft, wilt u deze dan meenemen. Indien het om een heel nest gaat, kan ook gelijk een afspraak voor het gehele nest gemaakt worden, mits de dieren ouder zijn dan 6 weken. Eventueel aanwezig stambomen meenemen naar het onderzoek.

____________________________________________________________

Hoe is het om een doof kitten te hebben?

Het is belangrijk dat een doof kitten een horend nestgenootje bij zich heeft tijdens het opgroeien, of in ieder geval een horende makker waarOpgroeien met nestgenootje hij goed mee op kan schieten. Dit andere diertje wordt zijn gehoor. Het dove kitten kan dan leren van het horende dier waar hij op moeten letten, welke gevaren er in zijn leefomgeving zijn en wat hij wel en niet moet doen. Als je een doof kitten met een nestgenoot ziet spelen, kun je vaak heel moeilijk zien wie nu doof is en wie horend.

Een kitten dat slechts gedeeltelijk doof is heeft problemen met oriëntatie in het begin. Het is belangrijk dat je zo’n kitten leert hoe jouw stem klinkt (veel praten dus) en dat jij borg staat voor knuffels en eten. Ze kunnen uitstekend functioneren met een beetje extra aandacht in het begin, ze leren razendsnel, ze weten natuurlijk ook niet beter.

Met een kitten dat helemaal doof is, moet voornamelijk met de handen gecommuniceerd worden. Het is derhalve volstrekt uit den boze een doof kitten ooit met je handen te slaan; nog afgezien van het feit dat dat sowieso uit den boze is. Het zal niet werken en zal ze bovendien heel bang voor je handen maken, hetgeen juist de communicatiemiddelen zijn van keuze. Leer een doof kitten op een andere manier wat hij wel en niet mag, wees daarin inventief. Bij een horend kitten zul je bij straffen ‘nee’ zeggen, bij een doof kitten zal je lichaamstaal het extra beetje werk moeten doen.

Een doof kitten ontwikkelt een heel scherp gezichtsvermogen en is ook heel gevoelig voor bewegingen en trillingen. Als je een ruimte binnenloopt en het dove kitten ligt daar te slapen, tik dan even tegen het meubilair of op de grond, zodat hij weet dat je de kamer binnen bent gekomen; dit om grote schrik te voorkomen. Hij zal de trillingen die hierbij vrijkomen waarnemen. Zo zal het je bijvoorbeeld opvallen dat het dove kitten wel reageert op het blaffen van de hond, terwijl die in een andere ruimte zit: alsof hij het daadwerkelijk hoort. Een grote hond  met een zware blaf veroorzaakt met dat blaffen forse trillingen: dit is het waar het dove kitten op reageert. Het is dezelfde trillingswaarneming waarvan je gebruik kunt maken om een doof kitten gerust te stellen. Als je hem dicht tegen je aan houdt en tegen hem praat zal hij de trillingen van je stem als geruststellend ervaren. In ditzelfde kader is het ook opvallend dat dove katten het vaak plezierig vinden om op de stofzuiger te zitten, terwijl horende nestgenoten alle kanten opvliegen. De trilling die het apparaat veroorzaakt heeft een kalmerende, geruststellende werking. Hele jonge katten zijn de eerste 2-3 weken doof omdat hun oren dan nog dicht zitten. Deze eerste 2-3 weken reageren ze echter wel op het spinnen van hun moeder.

Een doof kitten compenseert zijn handicap over het algemeen dus geweldig, mits hij een kameraadje in de buurt heeft die hem helpt. Uiteraard zal hij toch problemen ondervinden door gevaren in zijn omgeving, zoals auto’s en vijandige honden bijvoorbeeld. Vanwege dit feit kunnen ze beter binnenshuis gehouden worden. Het is wel beschreven dat een doof kitten geleerd had dat auto’s gevaarlijk waren en dat hij daar niet bij in de buurt mocht komen. Dit had men gedaan door in het begin bij elke passerende auto met een krant of handdoek in de buurt van zijn hoofd wild zwaaiende bewegingen te maken.
Uiteindelijk werd dit een echte buurt bezienswaardigheid. Hij vond het namelijk prettig om buiten naar de passerende auto’s te kijken en elke passerende auto te begroeten met een luide miauw. De buurt genoot volop van dit diertje en het is in zijn leven op geen enkel moment in gevaar gekomen. Dit is uiteraard een uitzondering, meestal is het vrij risicovol om ze buiten te laten.

In het kader van dit artikeltje wordt niet ingegaan op de officiële gehoortest die er is, die wordt in een ander hoofdstuk besproken. Hier worden slechts handige doe-het-zelf testen besproken. Wees bij gehoortesten die je doet voorzichtig dat je niet te vroeg conclusies trekt. Voor 5-6 weken leeftijd is het moeilijk om met zekerheid vast te stellen of een kitten wel of niet hoort.

Simpele testjes zijn (niet te jong doen dus):

* een stuk papier vlak achter het hoofd van het kitten scheuren (het kitten niet aanraken);
 * rammel met een sleutelbos in zijn buurt. Uiteraard moet hij op het  moment niet net jouw richting op kijken, hij zal dan in ieder geval Twee nestgenootjesreageren op de beweging die je maakt;
* blaas (blazen als een boze kat) in zijn richting: dit is een geluid dat associeert met gevaar; bescherm je mond met een tissue of doekje, zodat de wind die je verplaatst je niet verraadt;
* zet een stofzuiger aan. Totaal dove katten zullen niet reageren of juist richting stofzuiger lopen (trillingen), terwijl horende dieren onder de bank zullen verdwijnen bij de eerste confrontatie met de stofzuiger;
* het testen op éénzijdige doofheid is veel lastiger; in ieder geval kun je waarnemen dat ze niet onmiddellijk in de richting van het geluid zullen kijken maar zoeken waar het vandaan kwam. Dit doen goed horende katten overigens ook vaak, dus dit is echt heel lastig en vereist een officiële gehoortest voor een exacte diagnose.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring