MDR1

MDR1-testen bij Dierenkliniek Zuiderkaag

Actiemaand september

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat het streven naar de ideale rashond ook tot gezondheidsproblemen binnen rassen heeft geleid. Deze gezondheidsproblemen worden veroorzaakt door mutaties, veranderingen, in het genetische materiaal van de hond. Er wordt al vele jaren onderzoek gedaan in gespecialiseerde laboratoria om veranderingen in DNA aan te kunnen tonen. En het gaat hierbij vooral om veranderingen in DNA, genetisch materiaal dus, dat ziektes veroorzaakt. Het vastleggen van deze mutaties maakt het mogelijk om ouderdieren niet alleen te selecteren op schoonheid maar ook op gezondheid.

MDR1 genDit DNA-onderzoek heeft onder andere een test opgeleverd die een verandering in het MDR1-gen kan aantonen. Dit gen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de bloed-hersen barrière bij uw hond. De mens heeft ook zo’n bloed-hersen barrière. Het is heel belangrijk dat bepaalde stoffen niet in de hersenen komen, of wanneer ze erin komen er ook weer uit kunnen. Wanneer er een fout in het MDR1-mechanisme zit kunnen stoffen zich op gaan hopen in de hersenen waardoor uw hond ernstige hersenverschijnselen kan krijgen en zelfs kan sterven.

In dit kader wil Dierenkliniek Zuiderkaag graag aandacht vragen voor veranderingen in het MDR-1 gen dat tot de dood kan leiden van uw hond na het toedienen van bepaalde medicijnen. Wij zien deze mutaties (veranderingen) vooral bij de Schotse herder, de Sheltie, de Border Collie, Old English Sheepdog, Australian Shepherd, Australian Cattledog, Witte herder, Duitse herder, Langharige Whippets, Zijde Windhonden, de McNab dog en kruisingen met deze rassen. Het is belangrijk om te weten of uw hond deze genmutatie bezit om een risico-schatting te maken bij gebruik van bepaalde medicatie en tevens voor de fokkerij.

In de maand september geven wij u 10% korting op de MDR1-gen mutatietest.


MDR-1 Gen defect

MDR1-gen staat voor het MultiDrugResistance-gen. Dit gen codeert voor een eiwit-kanaaltje (P-glycoproteine) in de bloed-hersen barrière. Deze kanaaltjes zijn verantwoordelijk voor het actief uitpompen van stoffen uit de hersenen. Wanneer de genmutatie MDR1 aanwezig is, kunnen bepaalde stoffen in de hersenen zich ophopen en zo leiden tot een groot aantal klachten die allemaal te maken hebben met een teveel aan stoffen in de hersenen. Speekselen, braken, diarree, toevallen met spierkrampen, bewusteloosheid, bradycardie (hele lage hartslag), hypothermie (lage lichaamstemperatuur) en zelfs overlijden worden gezien.

Hondenrassen waar het MDR1-gen defect voor kan komen (studie uit Amerika):

Risicoras Verspreiding binnen het ras
Schotse Herdershond/Collie 70 %
Shetland Sheepdog/ Sheltie 15 %
Border Collie 5 %
Old English Sheepdog/Bobtail 5 %
Australian Shepherd 50 %
Australian Cattledog  
Witte Herders  
Duitse Herders 10 %
Langharige Whippets 65 %
Zijde Windhonden 30 %
McNab dog 30 %Er wordt verondersteld dat de verspreiding binnen Europa niet veel anders is dan die in Amerika. Er moet rekening mee gehouden worden dat de mutatie in het MDR1-gen in alle kruisingen van bovengenoemde rassen voor kan komen. De Bearded Collie stond ook altijd op de lijst, maar die is per 2009 van de lijst afgehaald als potentieel risico-ras. Sommige sites vermelden ook de Waeller als een potentieel risicoras. Laboratoria noemen dit ras niet als risicoras.

Om erachter te komen of uw hond een mutatie van het MDR1-gen heeft hebben wij slechts 1 ml bloed (EDTA) nodig. Wij sturen dit dan op naar een laboratorium dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van DNA-testen en binnen enkele weken weten we precies hoe het met de MDR1 status van uw hond gesteld is. Dit is heel belangrijk voor uzelf, uw diertje en ook voor ons als diergeneeskundige hulpverleners. Wij kunnen dan bij elke behandeling rekening houden met het feit of uw dier wel of geen mutatie heeft, dit maakt het behandelen een stuk veiliger.

Wanneer wij de mutatie status van uw risicohond niet weten, gaan we er altijd vanuit dat er een mutatie bestaat om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Bij sommige ziektes kunnen we dan niet kiezen voor de eerste keuze behandeling, wat op zich alweer een risico inhoudt en het behandeltraject moeilijker maakt.

De uitslag die we kunnen krijgen van het laboratorium is:

1. Vrij: 2 normale allelen, geen overgevoeligheid voor risico-middelen
2. Drager (heterozygoot): 1 normaal allel en 1 defect allel, variabele maar minder ernstige gevoeligheid voor de risico-middelen
3. Lijder (homozygoot): 2 defecte allelen, hoge mate van overgevoeligheid voor de risico-middelen

Risico-medicijnen
Het Veterinary Pharmacology Laboratory (VCPL) van het College of Veterinary Medicine van Washington State University publiceert de meest recente ontwikkelingen in het farmacologische onderzoek op het gebied van Multidrug Resistance (www.vetmed.wsu.edu/depts-VCPL/#Drugs)

Medicatie Drager/Heterozygoot Lijder/Homozygoot
Acepromazine (Vetranquil) Dosis met 25 % verlagen Dosis met 30-50 % verlagen
Butorphanol Dosis met 25 % verlagen Dosis met 30-50 % verlagen
Erythromycine (pas op: ook geen gentamycine geven!) NIET GEVEN NIET GEVEN
Ivermectine (Ivomec) NIET GEVEN NIET GEVEN
Emodepside (Profender) NIET GEVEN NIET GEVEN
Vincristine (chemo) Dosis met 25-30% verlagen
Goede observatie
Dosis met 25-30% verlagen
Goede observatie
Vinblastine (chemo) Dosis met 25-30% verlagen
Goede observatie
Dosis met 25-30% verlagen
Goede observatie
Doxorubicine (chemo) Dosis met 25-30% verlagen
Goede observatie
Dosis met 25-30% verlagen
Goede observatie
Loperamide (Imodium) NIET GEVEN NIET GEVEN


Binnen de Europese literatuur wordt nog een aantal geneesmiddelen als Problem Drugs aangegeven, namelijk:
• Chinidine (ani-aritmica)
• Dexamethason (ontstekingsremmer)
• Ebastine (anti-allergicum)
• Grepafloxacine/Sparfloxacine (antibioticum)

Medicijnen die VEILIG getest zijn bij honden met het MDR1-gen defect:

Veilig getest Veilig getest, maar advies van extra observatie tijdens gift
Doxycyline Cyclosporine (Atopica)
Milbemycine (Milbemax) Digoxine
Fentanyl  
Morfine  
Buprenorphine (Temgesic)  Bij de volgende geneesmiddelen is extra voorzichtigheid geboden omdat uit humaan onderzoek gebleken is dat deze medicijnen via P-glycoproteine getransporteerd worden. Helaas is (nog) niet onderzocht of deze middelen ook via het canine P-glycoproteine getransporteerd worden. Het betreft hier:
• Domperidone (anti-emeticum).
• Etoposide (enzymremmer).
• Mitoxantrone (cytostaticum, valt binnen dezelfde groep als doxorubicine).
• Ondansetron (Zofran).
• Paclitaxel (cytostaticum = Taxol®).
• Rifampicin (antibioticum).

Algemeen advies: Risico rassen laten testen middels een DNA-test op genoemde mutatie.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring