De blauwe hond

Blue Dog Project: minder bijtincidenten


In september 2007 werd in Praag tijdens een diergeneeskundig congres The Blue Dog Project officieel gepresenteerd. Het doel van dit project is om door middel van educatie van kinderen tussen de 3 en 6 jaar het aantal bijtincidenten door honden in de huiselijke situatie terug te dringen.

Al jaren is bekend dat huisdieren een goede invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Toch gaat er af en toe iets niet goed met de wisselwerking tussen kind en huisdier. Hondenbeten vormen regelmatig een reden voor euthanasie van een familiehond. Vraag is of de situatie waarin een dergelijk incident is opgetreden in een aantal gevallen niet voorkomen had kunnen worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bijtincidenten het meest voorkomen in de categorie kinderen tussen de 3 en 6 jaar leeftijd, die vaak in het gezicht gebeten worden. In verreweg de meeste gevallen betrof het de eigen hond. In 85% van de gevallen vonden de bijtincidenten plaats in het eigen huis. Er is geen directe relatie met een ras aangetoond, wel betreft het voornamelijk grotere honden. Onderzoek heeft uitgewezen dat educatie het voorkomen van deze incidenten met 2/3 kan verminderen. Om in deze behoefte te voorzien is een aantal jaar geleden The Blue Dog project gestart.

The Blue Dog project, een multidisciplinaire groep internationale onderzoekers, heeft een interactieve cd-rom ontwikkeld en wetenschappelijk getest. De cd-rom leert kinderen van 3 tot 6 jaar om in potentieel risicovolle situaties op de juiste manier te reageren. Met behulp van animaties met een blauwe hond wordt aangeleerd hoe bijvoorbeeld met de etensbak van de hond moet worden omgegaan, of met een speeltje. De hele cd-rom bevat geen gesproken of geschreven tekst.

Omdat het ook belangrijk is dat het programma door de ouders wordt ondersteund is er een begeleidende oudergids geschreven. Deze gids is nog niet in het Nederlands beschikbaar. Er wordt op dit moment aan de vertaling gewerkt.

Voor meer informatie en een eerste indruk: www.thebluedog.org.

______________________________________________________________________


Regeling Agressieve Dieren (RAD) krijgt geen vervolg

Pittbull
In 1993 is de RAD ingesteld om het aantal bijtincidenten drastisch terug te dringen en honden van het type pitbull te laten uitsterven. In 2008 is minister Verburg tot de conclusie gekomen dat deze regeling niet tot het beoogde resultaat heeft geleid.

Vanwege het veiligheidsgevoel was de minister indertijd van mening dat er alternatieve regelgeving moest komen met betrekking tot agressieve honden met de RAD als gevolg. Echter na grondige inspectie van de huidige mogelijkheden aan de hand van de reeds bestaande wetgeving is het besluit genomen om de RAD, waar in het nieuws zo ongelooflijk veel over te doen is geweest in negatieve zin, geen vervolg te geven na 1 januari 2009.

Tegen agressieve honden wordt nu vooral op lokaal niveau opgetreden door gemeente en politie. Er worden geen pitbulls meer in beslag genomen op grond van de RAD. Reeds in beslag genomen dieren worden aan een risico analyse onderworpen door een gedragsdeskundige. De minister wil dat met name deze vorm van risicobeoordeling waarbij gedragsdeskundigen worden ingezet verder ontwikkeld wordt. Er moet een model-APV (algemene plaatselijke verordening) komen en er moet meer aandacht besteed worden aan voorlichting. Het merendeel van de bijtincidenten vindt plaats in huiselijke kring en leidt vaak onder kinderen tot slachtoffers.

Reeds bestaande regelgeving waarmee opgetreden kan worden tegen excessen:
- APV: mogelijkheid opleggen muilkorf- of aanlijngebod;
- artikel 425 e.a. van het Wetboek van Strafrecht: optreden tegen ophitsen of onvoldoende terughouden van honden, mogelijkheid tot in beslagname en/of doden hond, optreden bij zware mishandeling of bedreiging met/door een hond;
- artikel 172 van de Gemeentewet: nodige maatregelen treffen bij verstoren openbare orde of ernstige vrees daarvoor.

De Boog 74
1741 MT Schagen
T:  0224 - 218 997
E: info@dkzuiderkaag.nl

 

Spoedgevallen buiten openingstijden:
Stad & Land Dierenklinieken Alkmaar
Vondelstaete 500
1814 MH Alkmaar
T: 072-5112133

 

 

Algemene Voorwaarden KNMvD

AVG Verklaring

Privacyverklaring